จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV FUJIKO KENPRO SAMSUNG PELCO PANASONIC LG MESSOA WATASHI บริการดูหน้างานประเมินราคาฟรีถึงที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

 
โทร. 02-888-3507-8,  081-700-4715

Fax กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera แฟ็กซ์. 02-888-3199   E-mail กล้องวงจรปิด cctv dvr ip camera E-mail : Krittiwit@gmail.com

กล้องวงจรปิด cctv facebook icon
promotion kenpro

 

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) มีการวิเคราะห์เพื่อควบคุมความสูญเสียอย่างไร ??

การวิเคราะห์เพื่อควบคุมความสูญเสีย

ในฐานะผู้บริหาร วิศวกร หรือช่าง หากเราต้องการเข้าใจผลการปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) แล้ว เรื่องแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือ ปัจจุบันงานติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) มีมาตรการในการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุอย่างไร จากนั้นจึงวิเคราะห์หาจุดอ่อนที่มีอยู่แล้วทำการบันทึกหรือเขียนรายงานเสนอแนะวิธีการแก้ไขจุดอ่อนนั้นต่อผู้บริหารเพื่อสั่งการต่อไป

 

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV )  มีการวิเคราะห์เพื่อควบคุมความสูญเสียอย่างไร ??

 

จุดสำคัญต่างๆที่จะได้มาซึ่งข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เพื่อความสูญเสีย ได้แก่

1.หน้าที่และความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย

2.ระบบที่ใช้ในการระบุปัญหาหรือตรวจหาจุดอันตราย

3.การคัดเลือกและบรรจุคนงานเข้าทำงาน

4.การฝึกอบรมและการแนะนำงาน

5.การจูงใจ

6.การบันทึกอุบัติเหตุและการวิเคราะห์

7.โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV )  มีการวิเคราะห์เพื่อควบคุมความสูญเสียอย่างไร ??

 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

ไฟฟ้า (Electricity) โดยเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับที่ใช้ในการติดตั้ง กล้องวงจรปิด ( CCTV )ในสถานที่ต่างๆ ล้วนมีอันตรายมากที่สุดและรวดเร็วที่สุดเมื่อไปสัมผัสเข้า แต่กลับกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนมองข้าม กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในไทยคือชนิดมีแรงเคลื่อน (Voltage) 220 โวลท์ และมีความถี่ 50 เฮิร์ท เรานำไฟฟ้า

มาใช้ในรูปแบบต่างๆมากมาย แต่ที่พบได้เสมอ คือ

1.เป็นต้นกำลังงานกล เช่น มาป้อนมอเตอร์ไฟฟ้าแบบต่างๆ

2.เป็นแหล่งให้แสงสว่าง โดยต่อเข้าหลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆ

3.เป็นแหล่งหรือสื่อกลางของการสื่อสาร เช่น วิทยุ โทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทรภาพ

4.เป็นแหล่งให้ความร้อนโดยต่อเข้าชุดขดลวดความร้อน เช่น งานเชื่อมไฟฟ้า เป็นต้น

5.เป็นแหล่งให้อำนาจแม่เหล็กแก่อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ 6.เป็นแหล่งให้เกิดปฏิกิริยาเคมี

ยิ่งโรงงานสมัยใหม่ เครื่องต้นกำลังที่อาศัยกระแสไฟฟ้าจะยิ่งมีความสำคัญมากต่อการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ( CCTV )

 

 

 

line

ติดตามข่าวสารที่ LINE : @cctvbangkok

 


FUJIKO CCTV


KENPRO CCTV

PANASONIC CCTV


HIKVISION CCTV

บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
Tel. 02-888-3507-8 Fax. 02-888-3199 E-mail: krittiwit@gmail.com
www.MediaSearch.co.th | www.CctvBangkok.com